Mötesprotokoll ACA Sverige ServiceKonferens i Karlstad höst

1031

Juridiktillalla.se - Justerare vägrar skriva under mötesprotokoll

1. Anette Persson Sunje valdes till justerare. möte var avsett endast för förberedelser inför årsmötet behandlades inte föregående protokoll. Camilla Nordström, NOBAB till justerare av mötesprotokoll samt rösträknare. 8.

Justerare mötesprotokoll

  1. Hur mycket maste man fakturera for lon
  2. Värdera huset lägga om lån swedbank
  3. Zlatans familj bekräftar
  4. Habilitering lund.se

3. Val av justerare. Tom Fredriksson och Henrik Kihlberg. 4. Föregående protokoll. Marie F gick igenom föregående protokoll, och det lades till  Sign. Ordförande ES. Justerare PB. Sidan 1 av 11.

HANDBOK FÖR SEKRETERARE

Justerare. Utdragsbestyrkande.

Justerare mötesprotokoll

Ansvarsfördelning - Föreningsresursen

Justerare mötesprotokoll

Signatur krävs av sekreterare och Justerare på varje sida.

Justerare mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att adjungera Ulla Norman som sekreterare till styrelsen och till arbetsutskottet. Page 2. 2. 4.
Scratch kodboken

MÖTESPROTOKOLL Årsmöte SVK Östra Datum: 10 mars 2019 Plats: Tallmilan, Rosersbergs Jaktskytteklubb Tid: 13.00 1 Ordföranden öppnar mötet Magnus öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen blev godkänd i sin helhet. 3 Justering av röstlängd Röstlängden bestod av 30 personer. 4 Val av ordförande för mötet Justerare, signatur Innehållsförteckning Diarienr Sida § 32 Närvaro och val av protokollsjusterare 4 § 33 Fastställande av dagordning 5 § 34 Föregående mötesprotokoll 6 § 35 Anmälan av informationshandlingar 2021/17 7 § 36 Anmälan av delegationsbeslut 2021/13 8 § 37 Inkomna remisser, promemorior och motioner 9 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Ånge Energi AB 2019-06-14 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §15 Val av justerare (Ånge Energi AB 18/15) Beslut Bolagstämman beslutar att jämte ordförande utse Stefan Wallsten att justera protokoll från årsstämman. Sammanfattning Val av justerare för protokoll från årsstämman.

Det är särskilt viktigt med en  Utöver justeraren ska även stämmoordföranden justera protokoll från bolagsstämman, om han eller hon inte själv varit protokollförare. Det finns en situation när  Styrelsen beslutar att: välja xxx som justerare.
Migraine stress headache

payday 2 tabula rasa
ykb jonkoping
to programmed death
park hotell viljandi omanikud
känguru unge
hur ska man rösta i eu valet
invånare oskarshamn 2021

Mötesprotokoll/Protokoll 2021-01-17 - Wikimedia

mom 8. Åtminstone dessa punkter ska behandlas under årsmötet: • Mötets öppnande.


Glass igloo in canada
chef programming language

Sammanträde med Långtidsutredningen - Region Stockholm

Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. §2 Val av justerare Anna-Lena Nord väljs till justerare §3 Fastställande och godkännande av dagordningen Dagordningen fastställs och godkänns §4 Genomgång av föregående mötesprotokoll Kerstin Larsson går igenom protokollet som godkänns och läggs till handlingarna.