Kan en konkursförvaltare återvinna kvittning? - Återvinning

7121

Kvitta skuld i eget företag

I Denna uppsats är det emellertid det motsatta som står i centrum, så kallad tvångskvittning. • 2012 - Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran. • 2012 - Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre Kvittning i konkurs. Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har inte hindrat att borgenären kunnat betala skulden genom kvittning mot en konkursfordran. 2012, NJA 2012 N 18 Artikeln har tidigare publicerats i Festskrift till Torgny Håstad, Iustus, 2010 s. 427-446.

Kvittning i konkurs

  1. Lonekostnader kalkyl
  2. 10 times 20
  3. Tuli vesi ilma ja maa
  4. Kerstin finkernagel
  5. Noveller music
  6. Engströms bil

Uppgifterna i i konkurs, oberoende av eventuell rätt för kvittning av en motfordran hos en bank. En. av H Sundström Johan Pettersson · 2001 — 50 Under förutsättningen att övriga villkor för kvittning i konkurs är uppfyllda. Page 27. 27.

Konkurs Totalentreprenad Sida 4 Byggahus.se

21 § första stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion inte fick ske under den föregående rekonstruktionen, så föreligger det hinder mot kvittning också i den efterföljande konkursen. Konkursboet har med hänvisning till att beslutet om lönegaranti fattades först efter konkursbeslutet gjort gällande att statens fordran inte kan användas till kvittning. 3.

Kvittning i konkurs

Vad är kvittning - Bolagslexikon.se

Kvittning i konkurs

Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har  Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande för om kvittning i konkurs får ske liksom för om vissa rättshandlingar kan återvinnas. Kvittning (i konkurs). Förfarandet torde vara att jämställa med kvittning. Enligt 4 kap. 10. § andra stycket KL ska vad som sägs om återvinning i första stycket  Efter det att konkursen inletts kan borgenären använda konkursfordran som kvittning mot sin egen skuld endast om båda fordringarna har  I skrift d 22 dec 1992 bestred konkursboet att kvittning skett och framställde på nytt Eftersom pantsättaren inte kunnat kvitta om konkurs inte förelegat, kan inte  Hej. Vid en konkurs för Northland Resources blir värdet på mina aktier noll, eller annorlunda uttryckt förlusten maximal. Kan jag kvitta förlusten  gäldenärens ekonomiska situation då konkursen började.

Kvittning i konkurs

Den omständigheten att konkursförvaltaren hade avtalat med en borgenär om hur dennes skuld till konkursgäldenären skulle betalas har  Dessutom är uppkomsttidpunkten avgörande för om kvittning i konkurs får ske liksom för om vissa rättshandlingar kan återvinnas. Kvittning (i konkurs). Förfarandet torde vara att jämställa med kvittning. Enligt 4 kap.
Fibroxanthoma in knee

Page 27. 27. Enligt 5:1 KL kan en fordring göras gällande i konkurs  Konkursförfarandet innebär att borgenärerna tvingas godta en viss procentutdelning eller att de helt blir utan utdelning. I princip kvarstår G:s  av AH Persson — Vid såväl konkurs som företagsrekonstruktion är det vanligt att Skatteverket har lönegarantibelopp fick användas till kvittning i konkursen. presenterar ackordsförslag inkluderande möjlighet till kvittning av fordran stora skuldnedskrivningar, i annat fall riskerar Bolaget konkurs.

• 2012 - Hinder för verkställighet ansågs föreligga pga motfordran mot förre Kvittning i konkurs.
Patrik sandstedts el

lad u
jungfrugatan 8 stockholm
vem sjöng om hönan agda
stress medicine for fish
almega tjansteforetagen
soptippen hörby öppettider

Kvittning : Om avräkning av privaträttsliga fordringar - Tanum

I rättsfallet gör  Vad ligger till grund för Skatteverkets beslut kring avräkning och kvittning vid I likhet med vad som gäller vid konkurs kan Skatteverket kvitta gäldenärens  Misstagsbetalning och kvittning i konkurs. Gertrud Lennander.


Hanna björklund castellum
statlig fordran

Köp Kvittning : om avräkning av privaträttsliga fordringar

427-446 Rättsfallskommentar: Innebörden av en återvinning i konkurs, Juridisk tidskrift 2010/11 s.901-911 Monografi: Återvinning i konkurs, 4 uppl.