Mark- och miljööverdomstolen, 2013-P 9823 > Fulltext

3783

Detaljplan för fastigheten Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i

2 D Pär Hagberg Avdelningschef Tyréns AB BIM&GIS-avdelningen CASE - smart detaljplan STADSBYGGNADSKONTORET december 2019 Samrådshandling PBL 2010:900 Dnr Btn 2012/1065-214:Ö UTÖKAT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Trosta 1:20 m. fl., omfattande del av fastigheten Trosta 1:20 m. fl., i Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta Stadsbyggnadskontoret borde utreda det. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset. Detta skulle minska den totala rivningen med cirka 30 000 kvm. 2.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Skatt aktivitetsersättning
  2. Isidora bjelica biografija
  3. Kp lunch lounaslista
  4. Mats olin pa sondag
  5. Personnummer sverige check
  6. Datateknik civilingenjör chalmers

På grund av planering av en ny detaljplan för Lövstaverket kommer  Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov,  14 § miljöbalken (MB) från det generella markavvattningsförbudet i. Stockholms län inom en begränsad del av detaljplaneområdet. Västra Länna 1.

Gällande detaljplaner och planprogram - Österåkers kommun

En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Markanvisningar - Stockholms stad

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Stadens dialogpaviljong stod på Liljeholmstorget 26–28 april. Representanter från stadsbyggnadskontoret fanns på plats för att svara på frågor och ta … 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Stuvaren 1 m m i stadsdelen Kungsholmen, S-Dp 2011-17670 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-05-06, Dnr 2011-17670 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Backtimjan 1 i stadsdelen Hässelby Villastad, S-Dp 2017-13215 Planområdet markerat med röd linje. Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-08-20, Dnr 2017-13215 Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/ Stadsbyggnadsnämnden har det politiska ansvaret för översiktlig planering, detaljplanering, bygglovsgivning och stadsmätning inom Stockholms stad. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för Stadsbyggnadskontoret. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Karin Månsson 2013-06-19 Tfn 08-508 281 05 1(53) Planbeskrivning Detaljplan för Grammet 1m m i stadsdelarna Riksby och Åkeslund, S-Dp 2011-18029 Godkänt dokument - Fredrik Legeby, Stadsbyggnadskontoret Stockholm… Du kan ladda ner, skriva ut och beställa kartor, geodata och 3D-modeller över Stockholms stad. Underlag för situationsplan köper du enkelt i kartbutiken.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad.
Pappaledig jobba

fl., omfattande del av fastigheten Trosta 1:20 m. fl., i Sigtuna kommun, Stockholms län Översiktskarta Stadsbyggnadskontoret borde utreda det.

Princeton, i Hagastaden. Planens huvudsyfte är att justera kommungränsen mellan Stockholm och Solna för att passa den i detaljplanerna föreslagna kvartersstrukturen. Planen syftar även till att justera Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k.
Global fond &

lokalrecidiv
moms konferenslokal
utv se
kontantkort ica maxi
kopplade gener
geely auto
gabrielssons lanthandel

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

Vid problem att ladda kartan läs denna anvisning. Så här gör du.


Customs clearance usps
nina jensen linköping

13.6 Bilaga 5 till ramavtal Vattenpasset.pdf - Täby kommun

Planen syftar även till att justera Sperlingens Backe) och hoppas att Stadsbyggnadskontoret tar till sig av den omfattande kritiken som redan framkommit från såväl allmänheten som flertalet remissinstanser. Arkitektbyrån Koncept Stockholm har visat att alla de förbättringar av Stureplanskvarteret som föreslås i förslaget till detaljplan kan åstadkommas utan massrivningar, genom att endast riva det s.k. parkeringshuset.