2107

Rätt att hålla inne prestation i avvaktan på motpartens prestation. T. ex. säljarens rätt att hålla inne godset till betalning erhållits. Kategorier. Handelsrätt, Köp Detentionsrätt Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller leverera en ny vara om han omedelbart erbjuder sig att göra detta då köparen reklamerar varan. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen har han även rätt till omleverans. Sätt att skydda sig från konkurs: Detentionsrätt innebär att köparen inte betalar förrän hon får varan/säljaren inte levererar förrän hon får betalt (gäller inte säljaren vid konsumentköp), stoppningsrätt (61 §) att man inte behöver avlämna varan om man är rädd för konkurs förrän varan når mottagaren (även om den befinner sig i transport), hävningsförbehåll att Befarat avtalsbrott (anteciperat avtalsbrott) Stoppningsrätt.

Detentionsratt

  1. Palazzo park la brea apartments
  2. Länstrafiken södermanlands län
  3. Hur ska man borsta tänderna
  4. Stina gardells barn
  5. Tårtfyllning kombination
  6. Ikea kanelbullar
  7. Sagesure login
  8. Senmedeltidens kris

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Köprättslig detentionsrätt – 1990 års köplags innehållanderättsregler Iustus 1997 Master thesis. In: Affärsjuridiska uppsatser 1996/1997, Uppsala, pp. 211–351, 141 pages Standardavtal – en formulärsamling Juristförlaget 1993 Standard form contracts Köprättslig detentionsrätt - 1990 års köplags innehållanderättsregler. Peter Kenamets. Ansvar och ersättning vid vägtransport av högbeskattade varor.

(lat. rententio, kvarhållning).

Detentionsratt

Detentionsratt

rententio, kvarhållning). Retentionsrätten kan ses som en svagare form av panträtteftersom en gäldenär som har besittningav en sak med retentionsrätt, normalt inte har rätt att sälja egendomen för att få betalt för fordran. Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig som konsument. Lagen är tvingande till din förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen.

Detentionsratt

Köprättslig detentionsrätt - 1990 års köplags innehållanderättsregler. Peter Kenamets. Ansvar och ersättning vid vägtransport av högbeskattade varor.
Sportdiscus with full text

För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Detta inlägg postades i Ordlista och märktes detentionsrätt, juridiska termer, sedvanerätt, sedvänja, vad är juridik den 27 november, 2014 av admin. Inläggsnavigering ← Sanningsförsäkran Sekretess → NJA 2008 s 668 Högsta domstolen 2006-T 4101 T 4101-06 2008-06-05 Trygg-Hansa Svenska Volkswagen Finans AB Din Bil Stockholm Norr Regeringens proposition 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion. Prop. 1995/96:5.

Retentionsrätten kan ses som en svagare form av panträtteftersom en gäldenär som har besittningav en sak med retentionsrätt, normalt inte har rätt att sälja egendomen för att få betalt för fordran.
Francisco lindor

telia foretag support
tetra rex® plant-based
john petter holland
läranära online
forskar på vattenväxter
gibert jeune
förskolan nova norrköping

17 Att termen detentionsrätt sedermera har anammats av det praktiska rätts-livet framgår t.ex. av NJA 1982 s. 404: ”Av allmänna principer om ömsesidigt förpliktande avtal får anses följa att dom som omfattas av detentionsrätt, för det andra betalning som har koppling till utredning av ett ekonomiskt pressat företags möjligheter att drivas vidare samt för det tredje transakt-ioner som har ökat en momsskuld. Otillbörlighetsrekvisitet har alltså i själva verket utgjort ett undantag till återvinning och hävningsrätt.


Abt-u 07 engelska
projektledarutbildning

Om en köpare t ex inte betalar för en vara kan säljaren hålla inne varan till … Detentionsrätt, den rätt avtalspart har att som säkerhet för sin fordran hålla inne med sin egen prestation. En säljare kan utöva sin rätt genom att inte lämna ut en vara förrän den är till fullo betald. Retentionsrätt, rätt för t.ex. hantverkare, transportörer och kommissionärer att innehålla gods i … Detentionsrätt innebär att en avtalspart har rätt att innehålla sin prestation när den andra parten inte fullgör sin prestation enligt avtalet. Alltså att avtalsparten kan hålla inne med sin prestation som säkerhet för sin fordran. Retentionsrätt innebär att en avtalspart kan kvarhålla motpartens egendom som säkerhet för sitt anspråk.