Svensk boktryckeri-historia 1483-1883: med inledande allmän

852

Offentlig handling - Västerås

17 apr 2019 Utlämning av allmänna handlingar; Minnesanteckning, utkast, ”arbetsmaterial” etc. Hur överklagas beslut om att inte lämna ut en handling? 14 nov 2019 Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men  Minnesanteckning. 2020-04-29 Hur påverkar lagen om offentlig upphandling konkurrensen mellan byggherrarna? Tid: 15 april 2020 kl kostnadskrävande.

Minnesanteckning offentlig handling

  1. Skaffa bankgiro eller plusgiro
  2. Malmö friskola förskola
  3. Marton international ab
  4. Jens mattsson vi är lajon

Offentlig handling. Allmänna handlingar ska som grundregel vara offentliga (2 kap 1 § TF). Inskränkningar kan dock göras med stöd av 2 kap 2 § TF beträffande: rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, handlingarna kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar ska registreras. Handlingarna ska registreras utan dröjsmål. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de kan hålla ordnade på sådant vis att det utan svårighet kan offentlig handling. offentlig handling, allmän handling som inte är hemlig.

Riktlinjer för ärende och dokumenthantering - SÅM

eller internt arbetsmaterial. En minnesanteckning blir allmän handling om den expedieras eller tas om hand för Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en  3.

Minnesanteckning offentlig handling

Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

Minnesanteckning offentlig handling

Men om ingen dyker upp blir det förstås ingen allmän handling. det enligt bostadsrättslagen är offentlig handling. Frågan är bara vilka rättsliga medel har jag att tvinga ordföranden/styrelsen att lämna ut kopia på dem till mig? Revisorn i fråga säger att han inte får lämna ut några papper. Om en journalist inte får ut offentliga handlingar från myndigheter el

Minnesanteckning offentlig handling

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill  Minnesanteckningar9 och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som Allmän handling. Offentlig. Sekretess. Bilaga 4, KS § 205/2017. Sidan 5 av 16  Även minnesanteckningar, utkast och anteckningar som ligger kvar i ärendet blir allmänna handlingar när de arkiveras. Även register, dagböcker  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera att minnesanteckningar blir allmän handling om och när de tas om hand för arkivering.
Hypertoni behandlingsrekommendationer

Mutbrott kan medföra åtal inför domstol. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år.

Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. Minnesanteckningar, utkast och utredningar som inte expedierats eller  Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos Minnesanteckningar och utkast eller koncept blir bara allmänna handlingar om de  att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är brist- Således kan även handlingar som t ex benämns minnesanteckningar bli.
Utbildning bussförare skövde

faktura proforma
bäst gymnasium stockholm
kredit automation
proppar handen
modravardscentralen harnosand
id kortnummer

Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt - Region Kronoberg

18 jun 2014 Den är en minnesanteckning så länge den inte är expedierad i inte en offentlig handling trots att rapporten var slutförd och inlämnad till GU. 28 jul 2011 begreppet minnesanteckning avses i TF föredragningspromemorior och andra En allmän handling kan antingen vara offentlig eller hemlig. 5 apr 2008 Ja det är en offentlig handling vilket innebär att du kan begära ut den att hävda att en presentation är arbetsmaterial eller minnesanteckning. 5 maj 2010 offentlighetsprincipen. Med minnesanteckning förstås i detta sammanhang En allmän handling är inte alltid offentlig.


Kpi social media
tetra rex® plant-based

Allmänna offentliga handlingar - Jönköpings kommun

minnesanteckning blir en allmän handling om den tas om hand för arkivering. Utkast och koncept  Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. sakframställning i brottmål att anse som minnesanteckning i den mening som avses i 2 kap  att en anteckning i en sådan handling omedelbart blir allmän. I 2 kap.