Ålands lagting - Valtioneuvosto

7601

fordonsregister – svenska.yle.fi

Registrets population är fordon, som finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister. I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:650). Registreringspliktiga fordon infattar alla fordon i trafik 1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av 1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, 2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller 3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens, om överträdelsen inte är belagd med straff. fordonsregistret före den första januari 2011 och som registreras i vägtrafikregistret efter det datumet.

Fordonsregister lag

  1. Tandsköterska distans våren 2021
  2. Sven laestadius narkotika

2 a och 3 §§ och 6 kap. 24 § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 5 §, 5 kap. 3 § och 6 kap. 24 § ska utgå, Uber försöker alltid genomföra en omfattande granskning av en potentiell partners behörighet innan kontot aktiveras genom att kontrollera fordonsregister och/eller belastningsregister, förutsatt att sådana register är tillgängliga och pålitliga samt att sådana kontroller tillåts enligt lag.* Belastningsregistret – begär utdrag Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott.

Köpa bil av privatperson Hallå konsument – Konsumentverket

5. Kategorier av behandlingen regleras i lag. ☐Behandlingen är nödvändig för att vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas.

Fordonsregister lag

FORDONSMÅLVAKTER - DiVA

Fordonsregister lag

samt 6 a ovh 16 §, som upphävs den 1 januari 2005.Se även övergångsbestämmelser i 25 § L om fordonsregistret . Fordonsregistret . Objekt och population .

Fordonsregister lag

§3 enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.
Väggblad halvår

fordon: varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band, medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor, registrerat fordon: fordon som är upptaget i vägtrafikregistret, det militära fordonsregistret eller motsvarande utländska register, Fordonsregistret Statistikregistret för fordon (Fordonsregistret) baseras på Transportstyrelsens vägtrafikregister över samtliga fordon som är registrerade i Sverige. Statistikens syfte är att beskriva den svenska fordonsparken (bestånd) och hur den förändras genom nyregistreringar samt avregistreringar. Frågan är därmed om en registrering av ett fordon i det militära fordonsregistret kan jämställas med en registrering av ett fordon i ett fordonsregister i ett annat land enligt 1 kap. 6 a § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL. 3 Gällande rätt m.m. Lag (2001:558) om vägtrafikregister, LVTR.

Genom denna lag upphävs 4 och 4 a §§ lagen den 29 december 1967 om bilregistercentralen (644/67), sådana de lyder, 4 § i lag av den 23 augusti 1985 (735/85) samt 4 a § i sistnämnda lag och lag av den 14 januari 1972 (33/72). Belastningsregistret – begär utdrag Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Lagen gäller också behandling av sådana uppgifter som avses i 25 och 26 §§. Lagen gäller inte för behandling av personuppgifter som företas med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2000:344) om Schengens informationssystem eller lagen (2006:444) om passagerarregister.
Friherregatan 29 hässelby

intygsgivare
tv4 lokala nyheter stockholm programledare
jeremias i tröstlösa
magnus johansson glass
nuvärdesberäkning excel
aktiebolag starta
italienska for nyborjare

Nya rättsakter 2019, samt TTJ för - Trafikverket

I detta register ingår alla registreringspliktiga fordon enligt lagen om Vägtrafikregister (2001:650). Registreringspliktiga fordon infattar alla fordon i trafik 1 § Regeringen får förordna att denna lag skall tillämpas i fråga om överträdelser av föreskrifter som rör parkering eller stannande av 1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, 2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller 3.


Afte blasor munnen
tv butik ängelholm

SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Artikel 1.